T e l l i m i s – g a r a n t i i k i r i
20a.
Esitamiseks:
OÜ KÜLMINAATOR
Kalmistu tee 28a 11216 Tallinn
telefon 6729530, faks 6729538
Reg.nr.10049504
Käesolevaga tellime Teilt teenust/teenuseid alljärgnevalt:
(1) Tärniga * märgitud väljad on kohustuslikud.
(2) ümmargune tärni paneku ehk valiku koht.

Soovitud teenused*: transport muu teenus, kirjelda
   

Tellitava teenusega seotud seadme andmed:
Seadme lühikirjeldus*:
Tüüp:
Seeria nr.:
Seadme vea lühikirjeldus*
Seadme asukoha aadress*
ja kontakttelefon*:
Teenuse tellija: Juriidiline isik    Eraisik
Firma / eraisiku nimi*:
Juriidiline (firma) aadress:
Postiaadress*:
Telefon*:
Faks:   
E-mail*:
Firma registri number*:
(eraisiku puhul isikukood)

Tasumise garanteerime vastavalt esitatud arvele.
Olen tutvunud garantii tingimustega varuosadele, teenustöödele

Tellija volitatud isik: Kehtib juriidiliste isikute puhul.
Nimi*:
Ametinimetus (seos firmaga)*: juhatuse liige    muu
Volituse alus*:
Volituse number*: Volituse kehtivuse aeg*:
Telefon*:
E-mail*:
Allkiri: