Kõik külmasüsteemid, mis sisaldavad süsinikdioksiidi  (CO2) ekvivalendiga viis või enam fluoritud kasvuhoonegaase (külmaaineid) käivad kohustusliku lekkekontrolli alla !
Keskkonnaministri 11.07.2012 määrus nr 25, §6

Selleks peavad need külmasüsteemid olema registreeritud Keskkonnaameti FOKA registris. Lekkekontrolli tihedus sõltub sellest kui suur on süsteem. Lekkekontrolli järelevalvet teostab Keskkonnaamet.

Oma külmasüsteemi külmaaine süsinikdioksiidi  (CO2) ekvivalendi saate välja arvestada F-gaaside CO2 ekvivalendi kalkulaatoriga siin lingil:
http://www.klab.ee/f-gaasid/kalkulaator/

Lekkekontrolli tohib teha vastavat käitlusluba omav külmafirma, kes on registreeritud Keskkonnaametis vastavas elektroonilises registris, mis on internetipõhine. Sealt on võimalik teenuse pakkujate registreerimise olemasolu ka kontrollida.

Külminaator OÜ kogenud spetsialistid pakuvad Teile abi seadmete registreerimisel FOKA andmebaasis ning lekkekontrolli teenuseid vastavalt meie teenuste hinnakirjale. Võtke meiega ühendust kontaktidel:   roman@kylminaator.ee või tel.6729539