Vabad ametikohad

Pakume tööd:
* müügikonsultandile
* müügiesindajale
* laotöötaja-autojuhile
* külmatehnika hooldus/montaaži mehaanik

MÜÜGIKONSULTANT

Kandideerimiseks palume saata oma CV e-maili aadressile inga@kylminaator.ee
Võtame teiega ise ühendust !

Töö kirjeldus:
1. müügisaalis jaemüügi teostamine, kliendivajaduste väljaselgitamine ja selle alusel müügipakkumiste, müügilepingute koostamine, vajadusel teise müügitöötaja asendamine
2. klientide nõustamine
3. kliendisuhete hoidmine, telefonikõned, sissetuleva informatsiooni salvestamine ja vajadusel edastamine
4. jooksva dokumentatsiooni täitmine, kontroll ja arhiveerimine
5. müüdavate toodete tundma õppimine sh. tehnilises osas
6. kliendi maksete (võlgnevuste) järelevalve
7. inventuuride läbiviimisel osalemine
8. andmete sisestamine programmis Standard Books (Hansa Raama)

Ootused kandidaadile:
1. Kandideerida soovitame neil inimestel, kellel on kutsumus ja soov tegeleda klienditeeninduse ja müügiga. Kes tunneb, et see tegevus on kohustus, sellel pole mõtet kandideerida.
2. müügitöö kogemuse olemasolu
3. hea suhtlemisoskus, motiveeritud, hea õppija, kohusetundlik, järjekindel tööülesannete täitmisel, otsustus- ja vastutusvõimeline, lojaalne
4. eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vene keel suhtlustasemel
5. hea arvuti kasutamise oskus
6. iseseisev ja algatusvõimeline töökohustuste täitmisel
7. valmis meeskonnatööks

Kasuks tuleb:
1. tehniline haridus ja (või) töökogemus
2. müügialane koolitus
3. inglise keele oskus
4. juhiload

Ettevõte pakub:
1. palka vastavalt töötulemustele
2. positiivset töökollektiivi
3. täiendõppe-, eneseteostus- ja arenemisvõimalusi
4. kaasaegseid töötingimusi
5. lisasoodustusi

Lisainfo:
Täistööaeg 9.00 - 18.00
Tööle asumise aeg kokkuleppel
Töökoht asub Tallinna kontoris


***

MÜÜGIESINDAJA

Kandideerimiseks palume saata oma CV e-maili aadressile inga@kylminaator.ee
Võtame teiega ise ühendust !

Töö kirjeldus:
1. Kandideerida soovitame neil inimestel, kellel on kutsumus ja soov tegeleda klienditeeninduse ja müügiga. Kes tunneb, et see tegevus on kohustus, sellel pole mõtet kandideerida.
2. aktiivne müügitöö, uute klientide leidmine sh. visiidid klientide juurde;
3. klientide nõustamine;
4. kliendisuhete hoidmine, telefonikõned, sissetuleva informatsiooni salvestamine ja vajadusel edastamine;
5. jooksva dokumentatsiooni täitmine, kontroll ja arhiveerimine;
6. müüdavate toodete tundma õppimine sh. tehnilises osas;
7. kliendi maksete (võlgnevuste) järelevalve;
8. ostutellimuste teostamine;
9. inventuuride läbiviimisel osalemine;
10. andmete sisestamine programmis Standard Books (Hansa Raama).

Ootused kandidaadile:
1. sarnase profiiliga müügitöö kogemust min. 1 aasta;
2. hea suhtlemisoskus, motiveeritud, hea õppija, kohusetundlik, järjekindel tööülesannete täitmisel, otsustus- ja vastutusvõimeline, lojaalne;
3. eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vene keel suhtlustasemel;
4. hea arvuti kasutamise oskus;
5. iseseisev ja algatusvõimeline töökohustuste täitmisel;
6. valmis meeskonnatööks ja vajadusel komandeeringuteks;
7. autojuhiload B kat.

Kasuks tuleb:
1. tehniline haridus ja (või) töökogemus
2. müügialane koolitus
3. inglise keele oskus

Ettevõte pakub:
1. palka vastavalt töötulemustele (palk koosneb põhipalk + tulemuspalk, sõltub müügitulemustest);
2. positiivset töökollektiivi;
3. täiendõppe-, eneseteostus- ja arenemisvõimalusi;
4. kaasaegseid töötingimusi;
5. ametiauto;
6. lisasoodustusi

Lisainfo:
Täistööaeg  9.00 - 18.00
Kokkuleppel mobiilse tööaja võimalus.
Tööle asumise aeg: kokkuleppel
Töökoht asub Tallinna kontoris***

LAOTÖÖTAJA-AUTOJUHT

Kandideerimiseks palume saata oma CV e-maili aadressile inga@kylminaator.ee
Võtame teiega ise ühendust !

Töö kirjeldus:
Põhilised igapäevased tööülesanded:
1. Lattu tuleva kauba vastuvõtmine, kauba ja dokumentide kontroll, märgistamine-kodeerimine, lattu paigutamine.
2. Müüdava kauba väljaandmine, vajadusel algdokumentide vormistamine, välja antava kauba ja dokumentide vastavuse kontroll.
3. Kauba komplekteerimine, -pakkimine ja -ettevalmistus laost väljaandmiseks.
4. Transport- ja tõstmistööd, transportteenuste teostamine veoauto ja kaubikuga.
5. Eesti sisese kaupade lähetuse transpordi organiseerimine.
6. Infoks: kogu tööajast ca' 80% sisaldab laotööd ja 20% transport tööd.
Harvem esinevad tööd:
1. Vajalike kaupade hankimine (linna piires) vastavalt firma sisestele tellimustele, orjenteeruvalt 1-2 korda nädalas.
2. Aruannete (1 kord kuus) ja inventuuride (2 korda aastas) teostamine vastavalt firmas kehtivatele nõuetele.
3. Tööks eraldatud teenindusauto ja tööriistade korrashoid, puhastus ja hooldus.
4. Pakendimaterjalide kogumine, konteineritesse ladustamine ja selle utiliseerimise organiseerimine.
5. Utiili minevate jääkmaterjalide sh metall, külmatehnika jm kogumine ja ära saatmine vastavalt firmas kehtestatud korrale.
6. Territooriumi puhastus ja korrashoid.

Ootused kandidaadile:
1. Töökogemus lao-transpordi- või müügitööl (tehnika sh. elektri, mehaanika või automaatika valdkonnas) materiaalselt vastutaval kohal.
2. Eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vene keel suhtlustasemel.
3. Nõutud B ja soovitavalt lisaks C kat. juhiload, sõidukogemus min. 2a.
4. Tõstuki ja virnastaja kasutamise kogemus.
5. Töö tegemise huvi ja tahe, pingetaluvus, valmisolek meeskonnatööks, süstemaatilisus, mobiilsus erinevate tööde tegemisel, kohusetundlikkus, isikliku initsiatiivi olemasolu, iseseisvus töökohustuste täitmisel, hoolsus, vastutustundlikkus, ala tundmaõppimistahe.

Kasuks tuleb:
1. Logistika tundmine
2. Tõstukijuhi tunnistus
3. Ohutustehnika koolitus
4. Arvutioskus: programmid Word, Excel, Standard Books (Hansa Raama)
5. Inglise-, soome keel algtasemel

Ettevõte pakub:
1. palka vastavalt töötulemustele
2. asjatundlikku, positiivset töökollektiivi,
3. täiendõppe-, eneseteostus- ja arenguvõimalust,
4. häid töötingimusi.

Lisainfo:
Täistööaeg 9.00 - 18.00
Ametiauto kasutamise võimalus vastavalt kokkulepitud tingimustele
Tööle asumise aeg: kokkuleppel
Töökoht asub Tallinna kontori laos***

KÜLMATEHNIKA HOOLDUS/MONTAAZI MEHAANIK

Kandideerimiseks palume saata oma CV e-maili aadressile inga@kylminaator.ee
Võtame teiega ise ühendust !

Töö kirjeldus:
1. Külmatehnika (erinevad külmaseadmed, kaupluste seadmed) ja sellega seoses olevate elektriosade paigaldus-, hooldus- ja remonditööde teostamine.
2. Seadmete vigade tuvastamine ja selle alusel remondi vajaduse määramine.
3. Väljasõitudel klientidega suhtlemine ja info andmine nii eesti- kui vene keeles.
4. Teostatud tööde algdokumentide täitmine.
5. Tööks eraldatud teenindusauto ja tööriistade korrashoid ja hooldus.
6. Töö on liikuva iseloomuga

Ootused kandidaadile:
1. Iseseisev töökogemus külmatehnika remondis ja paigalduses.
2. Gaasikeevituse töö oskus ja kogemus.
3. Algteadmised elektritöödest ja kehtivatest nõuetest
4. B-kategooria juhiload, sõidukogemus min.2 aastat.
5. Valmisolek komandeeringuteks.
6. Eesti ja/või vene keel suhtluse tasemel.
7. Pingetaluvus, kohusetundlikkus, vastutusvõime, aktiivne, täpne, oma tööaja planeerimise oskus, hea tervis.

Kasuks tuleb:
Eesti keele valdamine kõnes ja kirjas
külmamehaaniku 1. või 2. taseme kutsetunnistus
külmatehnika eriharidus
elektritööde OT litsents
soome ja inglise keele oskus

Ettevõte pakub:
1. Palka vastavalt töötulemustele tunnitöö alusel. Sõltuvalt oskustest ja kogemustest on palgatingimused läbiräägitavad.
2. Positiivset töökollektiivi
3. Täiendõppe võimalust
4. Eneseteostust, arenguvõimalust
5. Häid töötingimusi
6. Tööauto, tööriided

Lisainfo:
Tööaeg liikuv.
Pakutav palk: tunnipalk, täpsemad tingimused kokkuleppel
Tööle asumise aeg: kokkuleppel esimesel võimalusel