Teenustöö tellimine

Remondi-teenustöö tellimiseks lae alla käesolev fail ja täida lüngad, allkirjasta ning saada e-kirja teel aadressile hooldus@kylminaator.ee
Tähelepanuks:  olme(kodu)külmikuid me ei remondi ega hoolda.