Baarikapid

Mitmed erinevad mudelid -
ühe, kahe, kolme klaas- või umbuksega.